صفحه اصلی / آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه‌ها

سمینار آشنایی با کراسفیت تهران

دستورالعمل ایرو پامپ ، فیوژن فیتنس،جشواره بادی بالانس

سمینار دو روزه تخصصی پیلاتس تهران

آیین نامه جشنواره فریزبی در دهه امامت

جزوه مربیگری آمادگی جسمانی مرداد ٩٨ – مدرس خانم قاسمی

دستورالعمل باشگاه های بازی های فکری و اتاق فرار

پارکورمسابقه آمادگی جسمانی مرداد۹۸

آیین نامه مسابقات آتش نشانان ساوه ۹۸

آیین نامه مسابقات والیبال . دارت . و طناب کشی کارمندان تابستان ۹۸

کتاب استانداردهای رشته های فدراسیون همگانی ویرایش دوازد

نموداراصلاح شده رشته های همگانی

شرایطشرکتدرمسابقاتکلستنیکس_انتخابی

_درخصوصباشگاههایورزشی_بویژه یوگا

آئین نامه کمیته ادوایرزی فریزبی

بخشنامهششکارگاههمزمانکراس_فیت

بخشنامهکارگاهکلیستنیکسدرتهران

قوانینومقرراتداژبالبازنگری_مرداد۱۳۹۷

تعرفه ۹۷ اماکن ورزشی

کارگاه کراسفیت در دو بخش بانوان و آقایان بهمن ۹۷ تهران

بخشنامه کارگاه کلیستنیکس ویژه بانوان اسفند ۹۷تهران

مسابقات ایروبیک کشوری بهمن ۹۷ البرز

آیین نامه مسابقات آمادگی جسمانی بانوان بهمن ۹۷

آیین نامه مسابقات روبیک

اصول امادگی جسمانی.

اصول و مبانی حرکت شناسی

انجمنهای ورزشی

قوانین مسابقات آتش نشانها

آمادگی جسمانی

دستورالعمل پرداخت حق التدریس مربیان و مدرسین و حقالزحمه عوامل اجرائی و شهریه دورههای آموزشی فدراسیون ورزش های همگانی

آیین نامه اجرایی دوره های فدراسیون همگانی

آیین نامه دوره های آموزشی

آیین نامه فعالیت انجمن ها

آیین_نامه_تربیت_بدنی

پنت بال

آیین نامه تمدید مدارک

جزوه_جدید_و_همسان_شده_آمادگی_جسمانی-۱

خلاصه قوانین مسابقات داژبال

داژبال

دستورالعمل برگزاری همایش پیاده روی

دستورالعمل نحوه اجرایی ورزش روزانه

دستورالعمل نحوه تمدید کارت مربیگری درجه ۳

دستورالعمل_طناب_زنی_کشوری_۹۶-۹۵

طناب زنی

قوانین مسابقات آمادگی جسمانی

قوانین و مقررات داوری و مسابقه امادگی جسمانی در آب

قوانین ومقررات داژبال

قوانین فریزبی

تعرفه باشگاه ها در سال ۹۶-۹۷

آیین نامه چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت

شرایط مسابق ه لیوان چینی

قوانین مسابقه بزرگسالان پنجگانه