صفحه اصلی / شرایط و مدارک مورد نیاز در کارگاههای آموزشی فدراسیون ورزشهای همگانی :

شرایط و مدارک مورد نیاز در کارگاههای آموزشی فدراسیون ورزشهای همگانی :

شرایط و مدارک مورد نیاز در کارگاههای آموزشی فدراسیون ورزشهای همگانی :

– انجام ثبت نام اولیه در سامانه الکترونیکی فدراسیون http://register.isfaf.ir

*پیش نیاز کارگاههای TRX و بادی پامپ و کراس فیت و اسپینینگ و جامپینگ فیتنس: داشتن گواهینامه مربیگری درجه ۳ امادگی جسمانی

*پیش نیاز کارگاه سطح ۲ پیلاتس: مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

*پیش نیاز کارگاه سطح ۱ پیلاتس: داشتن گواهینامه کارگاه سطح ۲ پیلاتس و گذراندن کارورزی و معرفینامه از مربی

*پیش نیاز کارگاههای یوگا : داشتن گواهینامه ها به ترتیبت ۱و۲و۳

*پیش نیاز کارگاه بادی بالانس: داشتن کارنامه دروس تئوری درجه ۳

*پیش نیاز کارگاه ۴۰ساعته ایروبیک : مدرک تحصیلی حداقل دیپلم و کارنامه دروس تئوری و یا کارشناسی تربیت بدنی