صفحه اصلی / طی حکمی آقای دکتر حمیدرضا ثمری خلج به عنوان رییس هیات بدنسازی و پرورش اندام منصوب گردید.