صفحه اصلی / مدارک مورد نیاز کارگاه سطح دو پیلاتس

مدارک مورد نیاز کارگاه سطح دو پیلاتس

بارگذاری اسکن کپی برابربااصل مدارک شخصی(کارت ملی،شناسنامه،آخرین مدرک تحصیلی،بیمه ورزشی)وعکس٣*۴واضح درحساب کاربری سامانه فدراسیون ورزشهای همگانی