صفحه اصلی / مربیگری درجه ۳ بازی و ورزش کودکان۹۷/۶/۱۷

مربیگری درجه ۳ بازی و ورزش کودکان۹۷/۶/۱۷

اسامی قبول شدگان دوره مربیگری  درجه ۳ بازی و ورزش کودکان۹۷/۶/۱۷
خانمها:
پریسا خدایاری
سیده فاطمه شریف شیخ الاسلامی
محبوبه ذبیحی
زهرا ذبیحی
معصومه حیدری ولنی
ملیکا شاکر دنیوی
اسامی اعلام شده جهت دریافت مدرک خود به دفتر هیئت همگانی مراجعه نمایند.