صفحه اصلی / سازمانها و نهادها

سازمانها و نهادها

فینال والیبال کارمندی ۹۸/۵/۱۹

با تشکر از داوران محترم هیئت والیبال و سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری که هیئت همگانی را در برگزاری مسابقات همراهی نمودن پرسنل محترم سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری آقایان حمید کمالی ریاست سازمان و مسئول کمیته کارمندی هیئت همگانی ، قاسم صالحی و نادر محمدی داوران عزیز …

مشاهده بیشتر »

والیبال کارمندی به مناسبت دهه ولایت ۹۸/۵/۱۴

برگزاری مسابقه والیبال کارمندی به مناسبت دهه ولایت روز دوشنبه مورخ ۹۸/۵/۱۴ بازی اول تیمهای علوم پزشکی وتامین اجتماعی۲برصفر به نفع علوم پزشکی بازی دوم تیمهای اداره برق و سازمان آبفا ۲برصفر به نفع اداره برق بازی سوم تیمهای آتش نشانی شهر صنعتی و شهرداری ۲برصفر به نفع آتش مشانی …

مشاهده بیشتر »

والیبال کارمندی به مناسبت دهه ولایت ۹۸/۵/۱۳

برگزاری مسابقه والیبال کارمندی به مناسبت دهه ولایت روز یکشنبه مورخ  ۹۸/۵/۱۳ بازی اول .تیمهای سازمان آتش نشانی شهر صنعتی و تامین اجتماعی ۲برصفر به نفع تیم سازمان آتش نشانی شهر صنعتی بازی دوم . تیمهای سازمان آتش نشانی ساوه و اداره آبفا ۲برصفر به نفع تیم اداره آبفا بازی …

مشاهده بیشتر »

مسابقه والیبال کارمندی به مناسبت دهه ولایت

برگزاری مسابقه والیبال کارمندی به مناسبت دهه ولایت روز شنبه مورخ ۱۲.۵.۹۸ ساعت ۱۷.۳۰ سالن کوثر بازی اول . تیمهای سازمان تامین اجتماعی و شهرداری نتیجه بازی ۲بر۱ به نفع تیم تامین اجتماعی بازی دوم . تیمهای سازمان آتش نشانی ساوه و اداره برق نتیجه بازی ۲برصفر به نفع تیم …

مشاهده بیشتر »

دومین جلسه شورای همگانی۹۸/۲/۱۹

دومین جلسه شورای ورزش همگانی و ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان ساوه با حضور شالیان معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری، توکلی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوه، فتحی مسئول گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی و سایر اعضا در محل فرمانداری ساوه برگزار …

مشاهده بیشتر »