صفحه اصلی / سالمندان

سالمندان

همایش روز سالمند

همایش روز سالمند با همکاری سازمان بهزیستی.معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و باشگاه خنده شهرداری روز سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۹ ساعت ۹صبح در پارک امید برگزار شد.

مشاهده بیشتر »