صفحه اصلی / کارمندی

کارمندی

والیبال کارمندی به مناسبت دهه ولایت ۹۸/۵/۱۴

برگزاری مسابقه والیبال کارمندی به مناسبت دهه ولایت روز دوشنبه مورخ ۹۸/۵/۱۴ بازی اول تیمهای علوم پزشکی وتامین اجتماعی۲برصفر به نفع علوم پزشکی بازی دوم تیمهای اداره برق و سازمان آبفا ۲برصفر به نفع اداره برق بازی سوم تیمهای آتش نشانی شهر صنعتی و شهرداری ۲برصفر به نفع آتش مشانی …

مشاهده بیشتر »

والیبال کارمندی به مناسبت دهه ولایت ۹۸/۵/۱۳

برگزاری مسابقه والیبال کارمندی به مناسبت دهه ولایت روز یکشنبه مورخ  ۹۸/۵/۱۳ بازی اول .تیمهای سازمان آتش نشانی شهر صنعتی و تامین اجتماعی ۲برصفر به نفع تیم سازمان آتش نشانی شهر صنعتی بازی دوم . تیمهای سازمان آتش نشانی ساوه و اداره آبفا ۲برصفر به نفع تیم اداره آبفا بازی …

مشاهده بیشتر »

جلسه کمیته کارمندان

جلسه کمیته کارمندان با حضور رابطین ورزش ادارات شهرستان ساوه و روئسای هیئت های والیبال ، انجمنهای ورزشی به ریاست رئیس هیئت ورزشهای همگانی در روز چهار شنبه مورخ ۹۸/۳/۲۲ ساعت ۱۰ صبح در سالن جلسات اداره ورزش و جوانان برگزار شد . در این جلسه کلیه رابطین به کمپینگ …

مشاهده بیشتر »