صفحه اصلی / کراس فیت

کراس فیت

آشنایی با کراسفیت

«آمادگی بدنی نه تنها برای هدف شناخته شده بلکه برای هدفی نامشخص» شعار کراس فیت است. کراس فیت یکی از برنامه‌های آمادگی جسمانی و قدرتی است که تعداد طرفداران آن به سرعت رو به افزایش است.این یک برنامه سنتی و خاص مانند وزنه برداری جداگانه برای یک عضله خاص یا …

مشاهده بیشتر »