صفحه اصلی / گردشگری ورزشی

گردشگری ورزشی

گردشگری ورزشی جواهرده

اجرای تورطبیعت گردی مکان :مازندران رامسرجواهرده دریا درساعت ۲۲روز۵شنبه درتاریخ ۲۸شهریوربه سمت رامسرحرکت کردیم ودرمسیردرشهرقزوین برای استراحت وسرویس بهداشتی درساعت ۰۱۰۰به اندازه ۱۰دیقه وبعدادامه راه درساعت ۰۴۳۰واردشهررامسرشدیم وبه سمت جواهرده حرکت کردیم درامتدادجاده خلوت وتاریک بودو به مقصددریاچه جواهرده رسیدیم کمی گشت واستراحت وعکس گرفتن لذت پیادروی درطبیعت به صرف …

مشاهده بیشتر »

نمک آبرود

موضوع :طبیعت گردی شهر:نمک ابرود طبیعت گردی ورزشی کهکشان درساعت ۲۲شب روز۵شنبه ۳۱مردادبه سمت نمک ابرودحرکت کردیم ودرساعت ۰۱۰۰به ورودی چالوس رسیدیم حجم ترافیک بالاپس بررسی متوجه شدیم راه بسته است به سمت چالوس پس از۱ساعت صبرراه بازشدوباترافیک سنگین به سمت چالوس حرکت کردیم وچندساعتی دراه بودیم به نزدیکی مرزن …

مشاهده بیشتر »

ابشار ویسادار و ساحل گیسوم

سرپرست گروه : آرزو گازر تور یک روزه استان گیلان مقصد : ابشار ویسادار و ساحل گیسوم پنچ شنبه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۲ شب به مقصد تالش حرکت کردیم صبح ساعت ۶/۵ تالش بودیم و حدود ساعت ۷/۵ ورودی اول ابشار داخل جنگل صبحانه دادم و بعد از صبحانه …

مشاهده بیشتر »

گردشگری ورزشی هیئت ورزشهای همگانی ساوه تنگه ساواشی

گردشگری ورزشی هیئت ورزشهای همگانی ساوه تنگه ساواشی ۹۸/۶/۸ اجرای برنامه درتاریخ ۷و۸شهریور شهر:استان مازندران تنگه واشی درساعت ۲۲شب روز۵ شنبه باتعداد۳۹نفرحرکت کردیم وبرای صورتحساب به ترمینال وکمی معطلی بالاخره ازساوه خارج شدیم ودرساعت ۰۱۳۰درنهاوندبرای سرویس واستراحت ۲۰دیقه ای نگه داشتیم وادامه راه درساعت ۴صبح به فیروزکوه رسیدیم ودریکی پارکهااستراحت …

مشاهده بیشتر »

تور طبیعت گردی موزه قلعه فلاک و افلاک و آبشار بیشه خرم اباد ۱۸مرداد۹۸

تورطبعت گردی کهکشان هیئت همگانی سرپرست:حسین کیومرثی هماهنگی: الهام عظیمی بازدیدازبشاربیشه وخرم اباد درتاریخ ۱۷مرداد۹۸درساعت ۲۴ازساوه به سمت استان لرستان حرکت کردیم درساعت ۰۲۰۰درنزدیکی اراک استراحتگاه جهت استفادازسرویس بهداشتی به مدت ۱۵دیقه ادامه حرکت به سمت لرستان درساعت ۰۵به شهربروجردرسیدیم ودرادامه به سمت ابشاربیشه درساعت ۰۶۰۰رسیدیم ودرورودی ابشاردرساعت ۰۷۳۰صبحانه خوردیم …

مشاهده بیشتر »