صفحه اصلی / یوگای خنده

یوگای خنده

سمینار حال خوب و انرژی مثبت ۲۱/۹/۹۸

سمینار حال خوب و انرژی مثبت در راستای کنترول خشم با اجرای یوگای خنده توسط باشگاه نشاط و خنده شهرداری و ایروبیک مردان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ساوه و هیت ورزشهای همگانی ساوه ۲۱/۹/۹۸ مشاهده تصاویر در قسمت رسانه ها

مشاهده بیشتر »