صفحه اصلی / کرانکینگ

کرانکینگ

کرانکینگ اولین برنامه ورزشی است که با یک رویکرد هوازی-قدرتی بر روی بالا تنه کار می کند. کرانک سایکل(Krankcycle) به ساخت و افزایش ظرفیت هوازی و ایجاد قدرت بالاتنه کمک می کند و موجب کالری سوزی و استحکام عضلات مرکزی می شود. و تا زمانی که از تنه بالایی بدن به جای پا ،استفاده می کنید، این دستگاه یک تمرین دورانی را برای ورزشکاران حرفه ای تمام رشته ها ارائه می دهد.
کرانکینگ به راحتی می تواند کلاس های دوچرخه سواری داخلی و باشگاهی و افراد ناتوان ، در تمرینات دورانی را با ارائه یک بخش از کلاس های اسپینینگ، در کنار کرانکینگ، در کنار هم قرار دهد. کرانکینگ بهترین راه برای توسعه و بهبود برنامهفیتنس شماست.
فواید کرانکینگ
. برای ثبات ماهیچه های تنه بالایی ، بهبود سیستم قلبی- عروقی (کاردیو) و تمرینات قدرتی به همراه استحکام عضلات مرکزی،کرانکینگ یک مکمل بسیار کامل برای هر نوع تمرین مربوط به پایین تنه بدن است و بدن را برای یک فرمت ترکیبی درگیر می کند.
نیم ساعت تمرین قدرتی کرانکینگ در قالب نشسته و حرکات ایستاده موجب هماهنگی بازوها،شانه،سینه،کمر و شکم و سایر عضلات مرکزی می شود. کرانکینگ قدرتی به شکل انحصاری از کرانک سایکل (krankcycle) استفاده می کند
۱- کرانکینگ همراه با مربیان
۲- کرانکینگ شخصی