صفحه اصلی / اعلام دوره مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۳ویژه بانوان ۱۸/۵/۹۸

اعلام دوره مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۳ویژه بانوان ۱۸/۵/۹۸

مدرس :خانم پرستو قاسمی
اسامی قبول شدگان خانمها
ساره امیری
سکینه پراشیده
زهره مرادی
فائزه رادمنش
زینب اکبرپیردوستی
نیایش صاحب
ساناز نظری
مریم یعقوبی
شیرین سادات شاهزاده احمد قاسمی
فاطمه صدری نیا
زینب لشنی زند
مهسا رحمتی
مرضیه پرماسی
زهره کرد
مهرناز فرهادی
سارا داربیدی
فاطمه مقدم کیا
فاطمه خمسلو
محبوبه تلیمی
آفرین مستور