صفحه اصلی / اهداف ورزش

اهداف ورزش

۱- هدف های بهداشتی و تندرستی :

  • ·         تأمین سلامتی و بهداشت بدن در برابر بیماری ها
  • ·         تأمین شرایط و تقویت بدن
  • ·         ·         بازسازی بدن به منظور رفع نقایص جسمی و افزایش کارایی ان

۲- هدف های پرورشی و اخلاقی :

  • ·         ·                    پرورش روان و ایجاد زمینه برای استقلال شخصیت
  • ·                    رشد و پرورش رغبت های مثبت
  • ·         ·                    خود داری از پذیرش افکار و عقاید مسموم و ارشاد و هدایت دیگران.

 3- هدف های روانی و اجتماعی :  

  • ·         ·         تقویت روان و غلبه بر عادت های بد
  • ·         رفع عوارض مثل نگرانی – ترس و کناره گیری
  • ·         ·         ایجاد حس رقابت سالم.
  • ·         ·         دست یابی به شادابی و نشاط