صفحه اصلی / ایروکامبت

ایروکامبت

ایروکامبت (ایروبیک رزمی)  به عنوان یک وزرش مفید و مهارت دفاعی ورزمی میتواند در اختیار افراد جامعه قرار گیرد.

ایروبیک رزمی میتواند خیلی از هیجانات جوانان را تأمین نماید و راهکاری باشد در مقابله با مصرف مواد توهم زا و مواد مخدر بدین منظور طراحی در این بخش مطابق با روحیه سنین مختلف انجام پذیرفته است.

ایروبیک رزمی به نوعی یک تمرین هوازی محسوب می شود،این روش برگرفته از تکنیکهای هنرهای رزمی (کاراته، تکواندو، کونگ فو، کیک بوکس و… ) حرکات بدنی می باشد.

از نقطه نظر آمادگی جسمانی و حفظ فاکتور های آن ایروبیک دفاعی می تواند پاسخگوی علاقمندان خود باشد،زیرا طراحی تمرینات در این روش آمیخته یا استقامت، قدرت، سرعت، انعطاف پذیری، مهارت، چابکی و… بوده و در واقع فاکتور های آمادگی جسمانی را توسعه می دهد

. از تأثیرت عمده ایروکامبت می توان به نکات ذیل اشاره کرد:

ایروبیک رزمی دز تمرکز ذهن و هماهنگی عصب با عضله تأثیر فوق العاده ای دارد و به نوعی خلاقیت فکری را متعالی می کند.

– افزایش استقامت عضلانی و قلبی

– تناسب اندام

– مهارت تکنیکی

– ایجاد نشاط و شادابی