صفحه اصلی / بادی پامپ 

بادی پامپ 

بادی پامپ
بادی پامپ یک نوع ورزش قدرتی-استقامتی است که با استفاده از وزنه و هالتر و انجام تمرینات قدرتی با تکرارهای زیاد و وزنه های متوسط ، در سیستم هوازی انجام میشود .
از آنجایی که تمزینات بادی پامپ هماهنگ با موزیک انجام میشود ریتم موزیک ، سرعت و تعداد تکرارها را تعیین میکند . این ورزش در یک برنامه ۶۰ دقیقه ای ،تمام گروه های اصلی عضلانی را بوسیله استفاده از بهترین تمرینات با وزنه به چالش می کشد .

فواید :
* بادی پامپ کالری میسوزاند و باعث سوختن کالری بعد از کلاس نیز میشود .
* بادی پامپ توده های عضلانی را افزایش داده و موجب ارتقا قدرت و استقامت عضله میشود .
* باعث تقویت راست قامتی و وضعیت قرارگیری بدن میشود و همچنین طرز ایستادن و وضعیت قرارگیری بدن را بهبود میبخشد .
*بادی پامپ کارایی سیستم عصبی و ایمنی بدن را بهبود بخشیده و مانع ابتلا به افسردگی ، آلزایمر و پارکینسون میشود .
* فرم دهی به بدن و همچنین کاهش شدید توده چربی و نیز افزایش متابولیسم بدن

*”تقویت و گسترش عضلات” مهمترین نتیجه حاصل از انجام بادی پامپاست .
*ورزشکاران مصدوم” در دوره “بازتوانی”