صفحه اصلی / برگزاری مسابقه طناب کشی کارمندی ویژه آقایان ۹۷/۱۰/۲۸