صفحه اصلی / برگزاری ورزش صبحگاهی با حضور تعدادی از ایستگاه های ورزشی و پخش از شبکه آفتاب ۲۰ دی