صفحه اصلی / برگزاری کارگاه حرکت اصلاحی با همکاری هیئت پزشکی ورزشی و هیئت ورزش های همگانی ۹۷/۱۰/۲۷