صفحه اصلی / تمدید مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی۹۷/۴/۱۵

تمدید مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی۹۷/۴/۱۵

لیست تمدید مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی۹۷/۴/۱۵
خانمها:
رها السادات خادمی موسوی
سحر سهرابی فرد
الهام تقوی
الهام ایرانی
فرزانه احمدی
مرجان اکبرزاده
آزاده ایرانی
آناهیتا بلوری نژاد
مهری شاطری
ژاله غنم پرورناورود
پروانه کمال جو
هاجر صفر زاده گورابی
نجمه صیاد زاده
اسامی اعلام شده جهت دریافت مدرک خود به دفتر هیئت همگانی مراجعه نمایند.