صفحه اصلی / جلسه هماهنگی کمیته ورزشهای کودکانه به مناسبت روز جهانی کودک۹۷