صفحه اصلی / دوره تعیین سطح دو پیلاتس ۹۷/۱۰/۱۱

دوره تعیین سطح دو پیلاتس ۹۷/۱۰/۱۱

لیست قبول شدگان تعیین سطح دو پیلاتس مورخ ۹۷/۱۰/۱۱
مدرس : سرکار خانم نوری
خانمها:
اکرم مرادی
آزاده خیری
آفرین مستور
بنفشه بهرامی
پری زقر
راضیه ازونی
رقیه محمدیانی
رویا کرمی
ریحانه عبدی
زهرا حیدری
زهرا محمدی
زهره نکوکار
زینب گلشن
سکینه پراشیده
سمانه زینی وند
سمیرا احمدی
شادی رضاپور میان محله
فاطمه خمسلو
فاطمه نجفی
فرحناز قبادی
فرزانه کمالجو
قدسی ارحام نمازی
مریم ناظر فخاری
معصومه بلند قد
معصومه جزء وثوقی
منصوره کاظمی
منیژه فرجی
مهدیس حیدری
مهری شایسته
نجمه صیادزاده
هاجر بیاتی