صفحه اصلی / دوره سطح یک پیلاتس بانوان ۹۸/۹/۲۷

دوره سطح یک پیلاتس بانوان ۹۸/۹/۲۷

مدرس : سرکار خانم مژگان غلامی
مدیر دوره: سرکارخانم فاطمه نوری
تاریخ تشکیل کلاس: ۲۶ الی ۲۹ آذر ماه
ساعت شروع کلاس:۸٫۳۰ صبح
کلاس تئوری و عملی : باشگاه استایل