صفحه اصلی / دوره کار با دستگاه های آمادگی جسمانی قدرتی۲۰/۹/۹۸

دوره کار با دستگاه های آمادگی جسمانی قدرتی۲۰/۹/۹۸

مدرس : سرکار خانم ملیحه داود آبادی
مدیر دوره: سرکارخانم الهام تقوی
تاریخ تشکیل کلاس: ۲۰ الی ۲۲ آذر ماه
ساعت شروع کلاس:۸٫۳۰ صبح
کلاس تئوری :سالن جلسات مجموعه چمران
کلاس عملی : باشگاه تخت جمشید