صفحه اصلی / روز جهانی کار و کارگر بر کارگران متعهد ایران اسلامی مبارک باد.