صفحه اصلی / مدارک برای کلاس مربیگری درجه ٣ آمادگی جسمانی ویژه بانوان

مدارک برای کلاس مربیگری درجه ٣ آمادگی جسمانی ویژه بانوان

قابل توجه ورزشکاران برای ثبت نام در دوره مربیگری امادگی جسمانی درجه ۳
مدارک برای کلاس امادگی جسمانی درجه ٣:

پیشنیاز:ریزنمرات دروس تئوری یاگواهینامه کارشناسی و کارشناسی ارشد تربیت بدنی
بارگذاری اسکن کپی برابربااصل مدارک شخصی(کارت ملی،شناسنامه،آخرین مدرک تحصیلی،بیمه ورزشی)وعکس٣*۴واضح
وبارگذاری اسکن کپی برابربااصل مدرک ریزنمرات ده تئوری یا کارشناسی و کارشناسی ارشد تربیت بدنی درحساب کاربری سامانه فدراسیون ورزشهای همگانی


کمیته آموزش هیئت ورزشهای همگانی شهرستان ساوه