صفحه اصلی / مدارک برای کلاس مربیگری درجه ۳ ورزش در آب ویژه بانوان

مدارک برای کلاس مربیگری درجه ۳ ورزش در آب ویژه بانوان

۱٫کپی شناسنامه
۲٫کپی کارت ملی
۳٫کپی مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
۴٫دو قطعه عکس
۵٫ده تئوری
۶٫ثبت نام در سامانه فدراسیون ورزشهای همگانی
۷٫ثبت نام در سامانه هیئت ورزشهای همگانی ساوه
۸٫فیش واریزی به مبلغ ۸۰۰۰۰۰ریال به حساب فدراسیون همگانی (فعلا واریز نشود)
۹٫فیش واریزی به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ریال به حساب هیئت ورزشهای همگانی ساوه نزد بانک ملی(شماره حساب ۰۱۰۹۵۷۰۸۵۸۰۰۳ و شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۱۱۴۴۳)
۱۰٫کلیه مدارک کپی برابر اصل شود
توجه
قبل از شروع کلاس مدارک فوقبه جز واریزی مبالغ بالا برای ورود و تعیین سطح مبلغ زیر باید واریز گردد
*مبلغ ۴۰۰۰۰۰ریال به حساب فدراسیون ورزشهای همگانی ( فعلا واریز نشود)
* مبلغ ۴۰۰۰۰۰ریال به حساب هیئت ورزشهای همگانی ساوه

مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۸/۲/۱۵