صفحه اصلی / مدارک جهت ثبت نام مربیگری تمرینات قدرتی کار با دستگاه امادگی جسمانی ( بوسو، اسلاید و وایبر)ویژه بانوان

مدارک جهت ثبت نام مربیگری تمرینات قدرتی کار با دستگاه امادگی جسمانی ( بوسو، اسلاید و وایبر)ویژه بانوان

کلاس مربیگری تمرینات قدرتی کار با دستگاه امادگی جسمانی ( بوسو، اسلاید و وایبر) در بخش بانوان

مدارک مورد نیاز جهت مربیگری کار بادستگاه های آمادگی جسمانی درجه ۳

یشنیاز:گواهینامه مربیگری آمادگی جسمانی درجه ٣
بارگذاری اسکن کپی برابربااصل مدارک شخصی(کارت ملی،شناسنامه،آخرین مدرک تحصیلی،بیمه ورزشی)وعکس٣*۴واضح
وبارگذاری اسکن کپی برابربااصل گواهینامه مربیگری آمادگی جسمانی درجه٣درحساب کاربری سامانه فدراسیون ورزشهای همگانیکمیته آموزش هیات ورزشهای همگانی ساوه