صفحه اصلی / مربیگری درجه ۳ یوگا۹۷/۴/۳۰

مربیگری درجه ۳ یوگا۹۷/۴/۳۰

لیست قبول شدگان مربیگری درجه ۳ یوگا۹۷/۴/۳۰
مدرس : خانم بیگ لیک
خانمها:
فاطمه امیدی
مهدیه اکبری
پرند اصغر نژادفهیم
اعظم امیر شاهی
فهیمه حسینی
معصومه جزوثوقی
زهره دانش
پرستو محمدیان
مرجان السادات خرسندی مقدم
زهرا نیکوکار
معصومه نیکوکار
معصومه مروجی
راضیه منظمی
الهام خوش بین
نسرین صدری
سیده فاطمه شریف شیخ الاسلامی
زهرا فضلعلی
شهرزاد رخصتی
راضیه زکوئی
اسامی اعلام شده جهت دریافت مدرک خود به دفتر هیئت همگانی مراجعه نمایند.