صفحه اصلی / مسئولین کمیته ها

مسئولین کمیته ها

نائب رئیس کمیته آمادگی جسمانی


نام و نام خانوادگی: مریم آمینون
تحصیلات: کارشناسی ارشد تربیت بدنی
شماره تماس: ۰۹۳۵۳۰۳۶۳۷۳
آدرس الکترونیکی: aminoon7@gmail.com

کمیته ورزش روزانه (صبحگاهی ) عصر گاهی و ورزش کودکان بانوان


نام و نام خانوادگی:معصومه حیدری ولنی
تحصیلات: کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس: ۰۹۳۶۶۰۷۵۳۷۰
آدرس الکترونیکی: hydrym326@gmail.com

کمیته فریزبی بانوان


نام و نام خانوادگی:یگانه شریفی
تحصیلات:کارشناس تربیت بدنی
شماره تماس:۰۹۳۶۴۱۸۳۶۲۰
آدرس الکترونیکی: yegane.sh96@gmail.com

کمیته یوگا بانوان
نام و نام خانوادگی:اعظم رحمانی
تحصیلات:
شماره تماس:
آدرس الکترونیکی:

کمیته یوگا آقایان


نام و نام خانوادگی:محمد رضا بیرامی
تحصیلات: کارشناس جهانگردی
شماره تماس: ۰۹۱۲۳۵۵۳۶۲۸
آدرس الکترونیکی: mohmmadrezabeyrami2018@gmail.com

کمیته ورزش در آب بانوان


نام و نام خانوادگی: پروانه کمالجو
تحصیلات: دیپلم تجربی
شماره تماس: ۰۹۱۲۷۵۵۹۲۸۱
آدرس الکترونیکی:

کمیته پیلاتس بانوان


نام و نام خانوادگی: فاطمه نوری
تحصیلات: کارشناس ارشد حقوق
شماره تماس:۰۹۱۲۷۵۵۰۶۴۹
آدرس الکترونیکی: fatmhnwry22@gmail.com

کمیته پیاده روی و بزرگسالان بانوان


نام و نام خانوادگی:شهین ابوالحسن پورچلارسی
تحصیلات:دیپلم اقتصاد
شماره تماس:۰۹۱۹۵۶۸۱۰۵۷
آدرس الکترونیکی: sh.abolhasanpoor@gmail.com

کمیته بازیهای فکری بانوان


نام و نام خانوادگی:ژاله غنم پرور ناورود
تحصیلات: کارشناس تربیت بدنی
شماره تماس:۰۹۳۵۵۹۷۶۹۶۰
آدرس الکترونیکی: zh.ghanamparvar1373@gmail.com

مسئول کمیته آموزش


نام و نام خانوادگی:بنفشه بهرامی
تحصیلات:کارشناس حسابداری
شماره تماس:۰۹۳۸۸۴۴۰۷۹۲
آدرس الکترونیکی:

کمیته کارمندان


نام و نام خانوادگی:حمید کمالی
تحصیلات:کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل
شماره تماس:۰۹۱۲۰۶۰۶۶۱۳
آدرس الکترونیکی: kamalih649@gmail.com

مسئول کمیته مربیان


نام و نام خانوادگی:الهام ایرانی
تحصیلات:کارشناس ارشد فیزیولوژی
شماره تماس:۰۹۱۲۷۵۵۱۵۴۲
آدرس الکترونیکی: elhamirani1542@yahoo.com

کمیته پرواز کایت بانوان

نام و نام خانوادگی:فرزانه احمدی
تحصیلات:کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
شماره تماس:۰۹۳۷۰۱۵۶۴۰۴
آدرس الکترونیکی: farzan1361f@gmail.com

مسئول کمیته پرواز کایت ؛ ورزشهای تفریحی و مهارتهای فردی نمایشی ؛ بازیها و ورزش کودکان آقایان

نام و نام خانوادگی:اصغر تنهایی
تحصیلات:دیپلم
شماره تماس:۰۹۱۲۵۵۱۴۰۳
آدرس الکترونیکی: asghartanhaei@gmail.com

لیوان چینی بانوان


نام و نام خانوادگی:زینب باباخانی
تحصیلات:کاردانی تربیت بدنی
شماره تماس:۰۹۹۱۵۶۵۵۰۶۷
آدرس الکترونیکی: Zeinabbabakhani@gmail.com

مسئول کمیته داژبال بانوان


نام و نام خانوادگی:شادی ذلفقاری
تحصیلات:کارشناسی
شماره تماس:۰۹۱۹۵۶۸۸۴۰۱
آدرس الکترونیکی: shadizolfaghari@yahoo.com

مسئول کمیته بازیهای فکری آقایان


نام و نام خانوادگی:محمد زینتی
تحصیلات:کارشناسی ارشد برق
شماره تماس: ۰۹۳۶۲۳۳۴۵۵۰
آدرس الکترونیکی: zinati.mohammad@yahoo.com

مسئول کمیته ورزش صبحگاهی آقایان


نام و نام خانوادگی:عباس تقیئی
تحصیلات:دیپلم برق
شماره تماس: ۰۹۱۲۲۵۶۱۱۴۷
آدرس الکترونیکی: Mahanelectric.1147@gmail.com