صفحه اصلی / مسابقه طناب کشی و ورزش صبحگاهی ۹۸/۴/۱۳ دهه کرامت