صفحه اصلی / نتایج مسابقه دهه امامت و ازدواج آمادگی جسمانی ویژه بانوان مرداد ۹۸

نتایج مسابقه دهه امامت و ازدواج آمادگی جسمانی ویژه بانوان مرداد ۹۸

رده سنی ۱۶تا۱۹سال
مقام اول :فاطمه طلایی
مقام دوم مشترک:معصومه اله یاری،مریم عباسی
مقام سوم :مهدیه حاج لو

رده سنی ۴۵تا۴۹ سال
مقام اول :مرضیه فلاح
مقام دوم:سوسن رخت افکن

رده سنی ۵۰سال به بالا
مقام اول:بتول اکبر آبادی
مقام دوم :خورشید کریمی

رده سنی ۳۰تا۳۴سال
مقام اول :لیلا نجف نژاد
مقام دوم :سمیه عسگری
مقام سوم :الهام خسروی

رده سنی ۲۵تا ۲۹ سال
مقام اول :آرزو بهادرلو
مقام دوم :محدثه رسولی
مقام سوم :مهناز امانی

رده سنی ۲۰تا۲۴ سال
مقام اول :فائزه رضایی
مقام دوم مشترک :محدثه قهرمانی ،فاطمه خلیلی
مقام سوم :سیده شادی میراحمدی

رده سنی ۳۵تا۳۹ سال
مقام اول :نسرین معینی
مقام دوم :فرشته ابطحی
مقام سوم :زهرا موسی پور

رده سنی ۱۵ سال
مقام اول :فاطمه حبیبی
مقام دوم:زهرا حسنی
مقام سوم :الهه کارگر