صفحه اصلی / نتایج مسابقه یوگا بانوان۹۸/۴/۵

نتایج مسابقه یوگا بانوان۹۸/۴/۵


در رده سنی ۵۰تا۶۰سال
نفراول:زینب محسنی
نفردوم: سارا کهن
نفرسوم مشترک: فاطمه امری.خدیجه اسلامی
……………………….
رده سنی ۴۰تا۵۰سال
نفراول:نیره باباخانی
نفردوم: معصومه کریمی
نفرسوم: اعظم نادری
……………………….
رده سنی:۳۰تا۴۰سال
نفراول:نسرین سروریان
نفردوم: ملیحه عسگری
نفرسوم:محبوبه قنبری
………………………..
رده سنی ۱۲تا۲۵سال
نفراول:مائده گنج کاو
نفردوم: فاطمه کریمی
نفرسوم:زیبا اسکندری