صفحه اصلی / نتیجه مسابقه انتخابی آمادگی جسمانی بانوان بهمن ۹۷

نتیجه مسابقه انتخابی آمادگی جسمانی بانوان بهمن ۹۷

رده سنی ۱۶-۱۹
نفر اول معصومه اله یاری باشگاه تخت جمشید
نفر دوم مهدیه حاجیلو باشگاه مهرجو
نفر سوم فاطمه طلایی باشگاه مهرجو

رده سنی ۲۰-۲۴
نفر اول شقایق سلمانی تخت جمشید
نفر دوم فاطمه وفایی تخت جمشید
نفر سوم مهدیس قشقایی امام علی

رده سنی ۲۵-۲۹
نفر اول یاسمین فرشیدی باشگاه الماس
نفردوم ماریا نور محمدی باشگاه تن نازان
نفر سوم ارزو بهادرلو باشگاه تخت جمشید

رده سنی ۳۰-۳۴
نفر اول الهام خسروی باشگاه اوج
نفردوم. اکرم مرادی باشگاه اوج
نفر دوم زهرا بادپا باشگاه تخت جمشید
نفرسوم سمیه عسگری باشگاه اوج

رده سنی ۳۵-۳۹
نفر اول زهرا موسی پور باشگاه هیراد
نفر دوم محبوبه ثانی خانی باشگاه تخت جمشید
نفر سوم زهره زمانی باشگاه تخت جمشید
نفر سوم سمیه خمسه لو باشگاه جوانه

رده سنی ۴۰-۴۴
نفر اول زلیخا نیر باشگاه اکسیر
نفردوم مریم یعقوبی باشگاه جوانه
نفرسوم مریم نیاکان. باشگاه جوانه
نفر سوم سکینه کریمی باشگاه مهرجو

رده سنی ۴۹-۴۵
نفر اول سوسن رخت افکن تخت جمشید
نفر دوم مریم خیرگو تخت جمشید
نفر سوم مریم اخلاقی جوانه

رده سنی ۵۰سال به بالا
نفر اول اشرف طالب حقیقی باشگاه تخت جمشید
نفر دوم خورشید کریمی تخت جمشید
نفر سوم بتول اکبر ابادی باشگاه مهرجو