صفحه اصلی / ورزشهای طبیعی

ورزشهای طبیعی

ورزشهای طبیعی (Outdoor Activities)
پرداختن به ورزشهای طبیعی از سابقه طولانی برخوردار بوده و هست ، درعین حال به ساماندهی و سازماندهی این رشته در سطح کشور تاکنون به اندازه کافی پرداخته نشده است، هیئت ورزشهای همگانی شهرستان اصفهان نیز براساس اقدامات سازمان یافته ای چون برگزاری برنامه های پیاده روی همگانی ، مسابقه ماهیگیری و نیز کوه روی عمومی بارها فعالیتهای درخور توجهی رابه ورزش دوستان علاقمند رشته ورزشهای همگانی ارائه نموده است.
کمیته ورزشهای طبیعی هیئت ورزشهای همگانی در حال حاضر با آماده سازی برنامه های عملیاتی در صدد ترویج اصولی وعلمی این ورز ش در سطح استان است. تا در ارائه پاسخ مناسب به استقبال عمومی و سطح فزاینده علاقه مردمی در پرداختن به ورزشهای طبیعی بتواند زیر ساختهای لازم را مهیا نموده و بصورتی اصولی با همکاری انجمن ورزشهای طبیعی فدراسیون ورزشهای همگانی کشور بصورت برنامه ای فعالیتهای خود را توسعه داده وعملیاتی نماید.
تعریف ورزشهای طبیعی : انجام فعالیت‌های خارج از زندگی شهری« Outdoor activities» که خارج از تمدن انسانی و در طبیعت اجرا می‌شود را شامل می گردد.
منظوراز ورزشهای طبیعی : تا فعالیتهای حرکتی و تفریحی سالم را در قالب فعالیتهای ورزشی همگانی سازمان دهد، و ضمن حفظ سلامت براساس هـرم سلامت (سلامت روح ، سلامت ذهن ، سلامت عاطفی، سلامت جسمانی) بتواند با رعایت الزامات و ملاحظات زیست محیطی و فرهنگی بدور از زندگی ماشینی و در محیط های طبیعی بعنوان محیط های ذاتی فعالیتهای انسانی فعالیتها را در دامان طبیعت هدایت نماید.
این رشته ورزشی سهم قابل توجهی درطرحهای اشتغال زای زوده بازده می تواند داشته باشد و به راحتی خواهد توانست ، درطرحهای غنی سازی اوقات فراغت مورد توجه اقشارمختلف قرارگیرد.
رشته های مطرح ورزشهای طبیعی دردنیا :
راه پیمائی درطبیعت یاهایکینگ”Hiking”
اردو درطبیعت یاکمپینگ”Camping”
مسافرت با کوله پشتی”backpacking”
شنا درطبیعت”Swimming”
قایقرانی”Kayaking”
دوچرخه‌سواری درطبیعت”Biking”
جنگل پیماییwooding””
کویرپیماییsalt deserting””
صحرانوردی”‘deserting
شکار ورزشی “Sport hunting“
پیاده‌روی “”Walking
پیاده‌روی در آب”wading”
ماهیگیری”Fishing”
پیاده روی درجاده “Pedestrian”
سوارکاری درطبیعت”Horse riding”
دامنه‌نوردی “Hill walking” یا ” “fell walking”