صفحه اصلی / کارگاه آموزشی آساناهای یوگا ۹۶/۱۱/۲۳

کارگاه آموزشی آساناهای یوگا ۹۶/۱۱/۲۳

اسامی قبول شدگان کارگاه آموزشی آساناهای یوگا ۹۶/۱۱/۲۳
خانمها:
مریم ناظر فخاری
پریسا خدایاری
صغری مروتی
زهرا پوران
اعظم رحمانی
قدسی ارحام نمازی
منیره قهوه چی
فاطمه نوری
اسامی اعلام شده جهت دریافت مدرک خود به هیئت همگانی مراجعه نماییند.