صفحه اصلی / کارگاه آموزشی تغذیه ورزشی ۹۶/۷/۲۶

کارگاه آموزشی تغذیه ورزشی ۹۶/۷/۲۶

لیست قبول شدگان کارگاه آموزشی تغذیه ورزشی ۹۶/۷/۲۶
مدرس سرکار خانم مینا خالقی
خانمها:
فرحناز جعفری
منصوره کاظمی
مهری شایسته
الهام ایرانی
آزاده ایرانی
هاجر صفر زاده گورابی
اعظم نظری
ملیحه مهربان
سپیده شعاعی
مهری شاطری
منیژه فرجی
پروانه کمالجو
آناهیتا بلوری نژاد
نجمه صیاد زاده
سحر سهرابی فرد
سعیده جماعت
رها سادات خادمی موسوی
فرزانه احمدی
شهلا ربانی پور
ژآله غنم پرور ناورود
شادی رضاپور
سیمین سلیم
مرجان اکبر زاده
فاطمه قنبری
ویدا بیگی
سمیرا موسی زاده
فریبا احمدی
اسامی اعلام شده جهت دریافت مدرک خود به دفتر هیئت همگانی مراجعه نمایند.