صفحه اصلی / کارگاه آموزشی طراحی و تمرین ۹۶/۹/۲

کارگاه آموزشی طراحی و تمرین ۹۶/۹/۲

لیست قبول شدگان کارگاه آموزشی طراحی و تمرین ۹۶/۹/۲
خانمها:
فرحناز جعفری
منصوره کاظمی
مهری شایسته
الهام ایرانی
آزاده ایرانی
هاجر صفر زاده گورابی
اعظم نظری
ملیحه مهربان
سپیده شعاعی
مهری شاطری
منیژه فرجی
پروانه کمالجو
آناهیتا بلوری نژاد
نجمه صیاد زاده
سحر سهرابی فرد
الهام تقوی
شادی رضاپور
سیمین سلیم
مرجان اکبر زاده
فاطمه قنبری
ویدا بیگی
سمیرا موسی زاده
فریبا احمدی
اسامی اعلام شده جهت دریافت مدرک خود به دفتر هیئت همگانی مراجعه نمایند.