صفحه اصلی / کارگاه تعیین سطح دو پیلاتس ۹۷/۱۰/۱۱

کارگاه تعیین سطح دو پیلاتس ۹۷/۱۰/۱۱


کارگاه تعیین سطح دو پیلاتس ۹۷/۱۰/۱۱ مدرس خانم نوری

خانمها:
نجمه صیاد زاده
هاجر بیاتی
فرزانه کمالجو
قدسی ارحام نمازی
مریم ناظر فخاری
معصومه بلند قد
معصومه جزء وثوقی
منصوره کاظمی
منیژه فرجی
مهدیس حیدری
مهری شایسته
سکینه پراشیده
سمانه زینی وند
سمیرا احدی
شادی رضاپور میان محله
فاطمه خمسلو
فاطمه نجفی
فرحناز قبادی
زینب گلشن
اکرم مرادی
آزاده خیری
آفرین مستور
بنفشه بهرامی
پری زقر
راضیه اوزنی
رقیه محمد یانی
ریا کرمی
ریحانه عبدی
زهرا حیدری
زهرا محمدی
زهره نیکوکار
اسامی اعلام شده جهت دریافت مدرک خود به دفتر هیئت همگانی مراجعه نمایند.