صفحه اصلی / کارگاه توجیهی ایروبیک ۹۵/۱۲/۲۰

کارگاه توجیهی ایروبیک ۹۵/۱۲/۲۰

لیست قبول شدگان کارگاه توجیهی ایروبیک ۹۵/۱۲/۲۰
مدرس :خانم آزاد
خانمها:
مهسا ویلانی
زهرا محمدی
مژگان لطف اله ئی
مریم فرجی
محبوبه عظیم پور
سپیده شعاعی
مهری شایسته
مهری شاطری
هاجر بیاتی
فریده پوروند
سعیده خدایاری
شادی رضا پورمیان محله
پری زقر
مهدیه شاطری
رها السادات خادمی موسوی
اسامی اعلام شده جهت دریافت مدرک خود به دفتر هیئت همگانی مراجعه نمایند.