صفحه اصلی / گردشگری ورزشی

گردشگری ورزشی

آشنایی با انجمن گردشگری ورزشی
صنعت گردشگری ورزشی :
صنعت گردشگری که درعصرحاضر، ازلحاظ درآمدزایی ( بعد ازصنعت تولید انرژی و صنعت خودروسازی) به سومین صنعت برترجهان تبدیل گردیده (  حتی بسیاری از محققین وکارشناسان امر،آن را برترین صنعت درآمد زای جهان می نامند) درسال ۱۹۱۱ درسازمان ملل دارای تعریف گردیده و گـردشگـر به کسی گفته می شود که ۲۴ ساعت یا ۸۰ کیلومتر ازمحیط زندگی خود خارج گردیده ودرمواردی چون گردشگری تفریحی-گردشگری ورزشی  – گردشگری تجاری- گردشگری فرهنگی … فعالیت نماید.
تلفیق صنعت گردشگری ، بعنوان یکی از صنایع مهم و برترجهان و ورزش به عنوان یکی ازصنایع قدرتمند وبا اهمیت دنیا، موجب آن گردید تا یکی ازشگفت انگیزترین صنایع خدماتی ، به نام  صنعت گردشگری ورزشی  پدید آید ، به طوری که کارشناسان امر، این صنعت را به عنوان منبع اصلی دراشاعه فرهنگ ملل – اشتغال زایی – رشد اقتصادی … و توسعه زیرساخت ها می دانند و کشورهای مختلف دنیا ، همواره درتلاشند تا با تدوین استراتژی های مختلف ، بیشترین بهره برداری را از این صنعت بزرگ و ارزشمند کسب نمایند.

فعالیت های مرتبط به امرگردشگری ورزشی را می توان به سهولت در پنج بخش اصلی مشاهده کرد
۱٫ کسانی که درقالب تیم های ورزشی سفرمی کنند، مانند: ورزشکاران – مربیان – داوران –  مسئولین
۲٫ طرفداران ورزش و تماشاگران رویدادهای ورزشی، که ترجیح می دهند تعطیلات – اوقات فراغت و تفریحی خود را درمحیط های ورزشی ( داخل یا خارج ازکشور) بگذرانند.
۳٫ افرادیکه به عنوان محقق و پژوهشگر، درزمینه های مختلف ورزشی سفر می کنند.
۴٫ کسانی که به عنوان بازرگان ، دربخش ورزش سفر می کنند.
۵٫ کسانی که سفرمی کنند تا ازامکانات توانبخشی پزشکی ، ورزشی  بهره مند گردند.

  • معرفی انجمن گردشگری ورزشی :
    انجمن گردشگری ورزشی ، انجمنی است صنفی و تخصصی ، که برحسب نیاز درتاریخ ۹/۵/۱۳۸۴، برطبق مصوبه و تائید سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، بعنوان متولی امردرحوزه گردشگری ورزشی تاسیس و مقررگردید تا این انجمن برطبق ضوابط ، قوانین ومقررات آیین نامه های اداری – مالی وفنی ، تحت نظارت فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران فعالیت نماید.
    این انجمن، پس از تشکیل وزارت ورزش وجوانان جمهوری اسلامی ایران ، با عزمی راسخ و با حمایت همه جانبه مسئولین محترم وزارت و فدراسیون ورزش های همگانی کشور، با تدوین استراتژی و تعیین بازارهای هدف ، متولی و مجری فعالیتی گسترده  در جهت بسط و گسترش صنعت گردشگری ورزشی ، در کشور می باشد.
    توضیح : کلیه فعالیت های انجمن ، درسطح استان ها توسط  کمیته گردشگری ورزشی استان  (تحت نظارت اداره کل ورزش و جوانان – هیات ورزشهای همگانی ) انجام می پذیرد.