یوگا

ورزش یوگا
ورزش یوگا به معنی اتحاد بین جسم وذهن است و ورزش یوگا شیوه ای برای سالم زیستن است
قدمت ورزش یوگا حدود قرن سوم قبل ازمیلاد مسیح برمی گردد که پیوند فرهنگ آریایی وهنر است
یوگا درایران توسط مجید موقر درتهران درسال ۱۳۴۵ تاسیس شد ودرسال ۱۳۷۴ انجمن ورزش یوگا بعنوان یکی اززیر مجموعه های فدراسیون ورزش همگانی رسما تشکیل شد
سه اصل اصالت ورزش یوگا درایران
۱سازگاری بافرهنگ ایرانی واسلامی
۲ علمی وکاربردی بودن آموزش ها
۳اصالت یوگا ازهرگونه خرافات
باتوجه به زندگی صنعتی امروز دانشمندان علوم پزشگی وروان شناسی پس از سالها پژوهش وبررسی در زمینه آثار گوناگون ورزش یوگا برجسم وذهن وروان آدمی بااطمینان کامل اعلام کرده اند که حرکت های بدنی وتمرینات تنفسی وشیوه های ریلکسیشن ومدیتیشن ورزش یوگا درازبین بردن آثار زیان بار استرس وتنش های عصبی بسیار موثر است
تصمیم – توکل به خد-توسل- –تفکر- تذکر- تامل –تحمل و تمرین مارابه آرامش جسم – ذهن- روح می رساند
مراحل یوگا توسط ابوریحان بیرونی تقسیم بندی وترجمه شد
دروره های مختلف ورزش یوگا
بانوان ، آقایان ( میانسالان- جوانان- کودکان )– یوگا وبارداری –یوگاو Ms-یوگا وسرطان- یوگا درمانی
رشته جدید یوگا ضد جاذبه (هیجان انگیز)
کلاس ها شامل
آسانا:تمرینات ورزشی قدرتی واصلاحی
پرانامایا : تمرینات تنفسی موثر دربرطرف شدن استرس
یاما ونیاما:آموزش بهداشت روان
مدیتیشن: تمرینات تمرکزی
انجام تمرینات یوگا نیاز به وسایل ومکان خاصی ندارد ومی توان ازکودکی تاکهنسالی درسلامتی درسلامتی وبیماری ومعمولیت درتمام مدت عمر ازان سود جست
منبع : کتاب مربیگری یوگا