یوگای خنده

متن نوشته شده در فیسبوک دکتر مادان کاتاریا بنیانگذار یوگا خنده جهانما همیشه میگوییم کلوپ خنده منحصر به قدرت زنان هست، اما اینجا برخلافش، مردان کلوپ خنده از ایران را میبینید بدون هیچ زنی. با تشکر از جناب آقای اصغر تنهایی برای گسترش یوگای خنده و جهانی نمودن ساوه عکس …

مشاهده بیشتر »