پست موقت: سه روز تا کمپین فدراسیون

امروزه استراتژی بهبود فعالیت بدنی بسوی کمپین های ملی رفته است.…کمپین آگاهی بخشی با هدف اگاهی دادن و حساس کردن جامعه نسبت به اهمیت موضوع شروع میشود.…برای کمپین آگاهی بخش باید از انواع محتواهای تبلیغاتی مثل عکس، فیلم، بروشور، انیمیشن و … در پلتفرم های مختلف رسانه مجازی، اجتماعی، جمعی …

مشاهده بیشتر »

اطلاعیه

رئیس محترم هیئت ورزشهای همگانی شهرستان (کلیه شهرستانهای استان )مسئول محترم کمیته های زیر مجموعه هیئت ورزشهای همگانی استان مرکزیباسلاماحتراما به استحضار میرساند هیئت ورزشهای همگانی استان در نظر دارد طرح های ابداعی ، خلاقانه ، ابتکاری و نوآورانه ای را در سطح شهرستان ،استان و کشور برگزار نماید. به …

مشاهده بیشتر »