اطلاعیه

رئیس محترم هیئت ورزشهای همگانی شهرستان (کلیه شهرستانهای استان )مسئول محترم کمیته های زیر مجموعه هیئت ورزشهای همگانی استان مرکزیباسلاماحتراما به استحضار میرساند هیئت ورزشهای همگانی استان در نظر دارد طرح های ابداعی ، خلاقانه ، ابتکاری و نوآورانه ای را در سطح شهرستان ،استان و کشور برگزار نماید. به …

مشاهده بیشتر »