🌸عید است و هوا شمیم جنت دارد 🎉نام خوش مصطفی حلاوت دارد 🌸با عطر گل محمدی و صلوات 🎉این محفل ما عجب طراوت دارد 🌸 عید مبعث مـبارک بـاد 🌸 🌹💛

مشاهده بیشتر »