همایش طناب زنی و حلقه به مناسبت هفته ولایت و ازدواج

همایش طناب زنی و حلقه روز دوشنبه ٩٨/۵/١۴ در سالن کوثر با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ساوه و باشگاههای فدک ، تن نازان ، تن آرا ، آرامیس به مناسبت هفته ولایت و ازدواج با حضور ۵۰ ورزشکار برگزار شد

مشاهده بیشتر »

والیبال کارمندی به مناسبت دهه ولایت ۹۸/۵/۱۴

برگزاری مسابقه والیبال کارمندی به مناسبت دهه ولایت روز دوشنبه مورخ ۹۸/۵/۱۴ بازی اول تیمهای علوم پزشکی وتامین اجتماعی۲برصفر به نفع علوم پزشکی بازی دوم تیمهای اداره برق و سازمان آبفا ۲برصفر به نفع اداره برق بازی سوم تیمهای آتش نشانی شهر صنعتی و شهرداری ۲برصفر به نفع آتش مشانی …

مشاهده بیشتر »

والیبال کارمندی به مناسبت دهه ولایت ۹۸/۵/۱۳

برگزاری مسابقه والیبال کارمندی به مناسبت دهه ولایت روز یکشنبه مورخ  ۹۸/۵/۱۳ بازی اول .تیمهای سازمان آتش نشانی شهر صنعتی و تامین اجتماعی ۲برصفر به نفع تیم سازمان آتش نشانی شهر صنعتی بازی دوم . تیمهای سازمان آتش نشانی ساوه و اداره آبفا ۲برصفر به نفع تیم اداره آبفا بازی …

مشاهده بیشتر »

انتصاب

طی حکمی از طرف عباس خیراندیش رئیس هیئت ورزشهای همگانی ساوه جناب آقای جواد احمدی به عنوان دبیر هیئت ورزشهای همگانی منصوب شد.

مشاهده بیشتر »

مسابقه والیبال کارمندی به مناسبت دهه ولایت

برگزاری مسابقه والیبال کارمندی به مناسبت دهه ولایت روز شنبه مورخ ۱۲.۵.۹۸ ساعت ۱۷.۳۰ سالن کوثر بازی اول . تیمهای سازمان تامین اجتماعی و شهرداری نتیجه بازی ۲بر۱ به نفع تیم تامین اجتماعی بازی دوم . تیمهای سازمان آتش نشانی ساوه و اداره برق نتیجه بازی ۲برصفر به نفع تیم …

مشاهده بیشتر »