آئین نامه مسابقات آمادگی جسمانی انتخابی استان

📑 آئین نامه مسابقات: 🔸️معرفینامه کتبی از هیات ورزشهای همگانی یا اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه 🔸️لازم به ذکر است هر شهرستان فقط در قالب یک تیم میتواند شرکت نماید. 🔸️شهرستان میزبان میتواند با دو تیم در مسابقات شرکت نماید. 🔸️بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت بیمه ورزشی …

مشاهده بیشتر »